• slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image

Kết quả khảo nghiệm

KHẢO NGHIỆM GIẢI ĐỘC CHẤT KÍCH THÍCH XOÀI RA HOA

Ngày Đăng : 22/03/2017 - 2:08 PM
Vừa qua, Công ty cổ phần Nông Dược HAI (HAI) đã tổ chức đánh giá quy trình khảo nghiệm giải độc chất kích thích ra hoa trên xoài bằng phân bón HAI Chyoda, Foliar Blend và Melspray..

Để lại lời nhắn